wind-turbine-2218462.jpg_medium

Archived Event

Från E85 Till Syntetiska Bränslen: Bryggan Till Framtiden

Date and Time

10 November 2020 / 13:00 - 14:00

Language

Swedish

Categories

Energy

Speakers

Tomas Kåberger
Per-Arne Karlsson
Svante Axelsson
John Hassler
Maria Stockhaus
Marlene Burwick
Ann-Christin Nykvist

Sign up for information on future eventsI would like to be informed about future events.

Från E85 Till Syntetiska Bränslen: Bryggan Till Framtiden

I budgetpropositionen för 2021 presenterade regeringen satsningar på 5,4 miljarder för att minska transportsektorns klimatpåverkan, bland dessa ett förenklat och förstärkt bonus-malus samt en förstärkning av reduktionsplikten. Är dessa steg tillräckliga för att Sverige ska kunna nå sina klimatåtagande till 2030 och förverkliga visionen om världens första fossilfria välfärdsnation?

Vilken roll kommer biobränslen, elektrobränslen, etanol och andra lösningar att spela? Vad tycker klimatpolitiska rådet om budgetsatsningarna? Och vad säger John Hassler, tidigare ordförande för finanspolitiska rådet om den samhällsekonomiska nyttan? Är de rådande klimatmålen effektiva eller är dyra och verkningslösa? Vilka styrmedel behöver vi få på plats ytterligare för att lösa vår tids största kris?

Den 10 november 2020, 13.00 – 14.00 bjuder Marlene Burwick (S) riksdagsledamot och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet tillsammans med St1 in till ett digitalt riksdagsseminarium om framtidens bränslen.

Medverkar gör:

  • Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola och ledamot i Klimatpolitiska rådet
  • Per-Arne Karlsson, ansvarig för Public Affairs och Förnybar energi, St1
  • Svante Axelsson, Nationell samordnare för fossilfritt Sverige
  • John Hassler, professor i ekonomi Stockholms universitet
  • Maria Stockhaus (M), riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet
  • Marlene Burwick (S) riksdagsledamot och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Seminariet modereras av Ann-Christin Nykvist, senior rådgivare Rud Pedersen, tidigare jordbruksminister.

Välkommen att delta i ett spännande samtal!

Novartis (02)

Norwegian

25 November 2020, 08.30

Norwegian Migraine Treatment: Great opportunities for society?

Read more
Chemical Reactions 5

English

10 November 2020, 10.00

Chemical Reactions Episode 5

Read more
Anna Throne Holst

Swedish

30 October 2020, 10.00

Conversation on the 2020 US Election with Anna Throne Holst & Nisha Besara

Read more
source_qg2rr7r1zbpboh9u_485cpkf0.jpg_large

English

16 November 2020, 13.00

Sweden’s 2021-2025 Defence Bill: Why the large increase in defence spending?

Read more