Novartis (02)

Archived Event

Norwegian Migraine Treatment: Great opportunities for society?

Date and Time

25 November 2020 / 08:30 - 09:45

Language

Norwegian

Categories

Healthcare

Speakers

Saida Begum
Mari Holm Lønseth
Erik Magnus Sæther
Johannes Bjørnstad Tyrihjell
Lars Jacob Stovner
Laila Mathisen   
Grete Herlofsen
Sylvia Brustad

Sign up for information on future events

* indicates required
Language(s)

Norwegian Migraine Treatment: Great opportunities for society?

Under dette seminaret vil Oslo Economics lansere den ferske rapporten «Migrene i et samfunnsperspektiv». Rapporten vil være utgangspunktet for spennende innledninger og samtaler mellom politikere, pasientorganisasjoner og klinikere.

På vegne av Novartis har Oslo Economics utarbeidet en rapport som viser de samfunnsøkonomiske kostnadene av migrene. Det er mange negative konsekvenser av migrene, både for den individuelle pasient, men også for pårørende. Migrene rammer ofte i ung alder, noe som forsterker de personlige konsekvensene ved at pasientene rammes i en periode av livet som vanligvis kjennetegnes av både karrieremessig, personlig og sosial utvikling.

Rapporten har tatt for seg kostnader knyttet til helsetjeneste, arbeidsliv og utdanning, samt andre kostnader som oppstår i forbindelse med sykdommen, som tapt livskvalitet og trygdeutgifter

Rapportens funn viser tydelig at migrene har betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser, spesielt fordi det rammer unge i arbeidsfør alder. NAV utbetaler årlig mer enn 1 milliard kroner i stønader til migrenepasienter, herav 85 prosent til kvinner, og sykdommen bør derfor også ses i et kvinnehelseperspektiv.

NO2011102799

Ordstyrer: Sylvia Brustad

Deltakere:

 • Statssekretær Saida Begum (H), Arbeids- og sosialdepartementet
 • Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), Helse og omsorgskomitéen
 • Samfunnsøkonomene Erik Magnus Sæther og Johannes Bjørnstad Tyrihjell, Oslo Economics
 • Professor i Nevrologi og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, Lars Jacob Stovner, NTNU
 • Leder for Hodepine Norge, Laila Mathisen
 • Generalsekretær Grete Herlofsen, Norske Kvinners Sanitetsforening

Program:

 • 08.30-08.35: Velkommen & introduksjon v/ Sylvia Brustad     
 • 08:35-08:40: Innledning om migrene v/ Lars Jacob Stovner
 • 08:40-08:55: Presentasjon av rapportens metode og funn v/ Erik Magnus Sæther og Johannes Bjørnstad Tyrihjell, Oslo Economics
 • 08:55-09:00: Innledning ved Saida Begum – mottaker av rapporten
 • 09:00-09:05: Innledning ved Mari Holm Lønnseth – mottaker av rapporten
 • 09.05-09.40: Panelsamtale: Helse og arbeidsliv – hvordan påvirker migrene samfunnet? v/ Sylvia Brustad
 • 09.40-09.45: Avslutning og oppsummering av møtet v/ Sylvia Brustad  
Geiranger at the end of the Sunnylvsfjorden, Norway

English

21 September 2021

New Government for the Neighbour – What Happened in the Norwegian Elections?

Read more
PF estonia statue

English, Estonian

13 August 2021, 12.00

Estonian Political Festival: Opinion Festival (Arvamusfestival)

Read more
School of jacks underwater

English

13 July 2021, 12.00

Beyond the Label: Is the MSC Driving Progress in Sustainable Fishing?

Read more
novartos

Norwegian

18 August 2021, 10.00

Hvordan skal fremtidens tilbud til pasienter med hjerte- og karsykdom være? Innovasjon i folkehelsearbeidet

Read more